Додаткові параметри пошуку
Ми шукаємо в більш ніж 100 магазинів для ваша краща пропозиція - будь ласка чекати…
- Витрати з доставки до Україна (змінити щоб DEU)
Створення стилів

Про мертвих, живих і ненароджених. Герої
(не)війни (Pro mertvih, zhivih і nenarodzhenih. Geroї (ne)vіjni):
Порівняйте кожен

9786171220843 - О. (O.) Кал новська (Kal novs'ka), О. (O.) Криштопа (Krishtopa): Про мертвих, живих ненароджених. Геро (не)в йни (Pro mertvih, zhivih nenarodzhenih. Gero (ne)v jni) - Книга
1
О. (O.) Кал новська (Kal novs'ka), О. (O.) Криштопа (Krishtopa) (?):

Про мертвих, живих ненароджених. Геро (не)в йни (Pro mertvih, zhivih nenarodzhenih. Gero (ne)v jni) (2016) (?)

Доставка з: Бразилія

ISBN: 9786171220843 (?) або 6171220841, Невідома мова, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Нові, електронна книга, цифрове завантаження

in-stock
Від продавця/антикварно
Автори книги - в дом в йськов журнал сти Правдива нформац я з перших вуст : болюч спов д тих, хто бачив смерть на власн оч Нов геро Укра ни: стор я подвигу, яку ми ма мо знати! За кожною под ю ц в йни, як колись проанал зують в йськов анал тики та стратеги, - Кримом весни 2014-го Донецьком, горою Карачун ДАПом, ловайськом Дебальцеве - сотн житт в х безпосередн х учасник в: живих, як особисто розкажуть про себе на цих стор нках, та мертвих, голосом яких стануть х р дн та побратими. Подвиг льотчик в з бригади морсько ав ац у Ново-федор вц , що врятували з Криму ун кальну в йськову техн ку; стор донецьких ультрас , з яких народився добровольчий батальйон Донбас … Й нший б к ц в йни - пол тичн та ф нансов оборудки те, що називають небойовими втратами . Без м фолог зац , без танц в на к стках, з потом кров'ю. Ця книжка - пряма мова тих, хто зробив достатньо для Укра ни, аби бути нарешт почутим. ( Avtori knigi - v dom v js'kov zhurnal sti Pravdiva nformac ja z pershih vust: boljuch spov d tih, hto bachiv smert' na vlasn och Nov gero Ukra ni: stor ja podvigu, jaku mi ma mo znati! Za kozhnoju pod ju c v jni, jak kolis' proanal zujut' v js'kov anal tiki ta strategi, - Krimom vesni 2014-go Donec'kom, goroju Karachun DAPom, lovajs'kom Debal'ceve - sotn zhitt v h bezposeredn h uchasnik v: zhivih, jak osobisto rozkazhut' pro sebe na cih stor nkah, ta mertvih, golosom jakih stanut' h r dn ta pobratimi. Podvig l'otchik v z brigadi mors'ko av ac u Novo-fedor vc, shho vrjatuvali z Krimu un kal'nu v js'kovu tehn ku; stor donec'kih ul'tras, z jakih narodivsja dobrovol'chij batal'jon Donbas … J nshij b k c v jni - pol tichn ta f nansov oborudki te, shho nazivajut' nebojovimi vtratami. Bez m folog zac, bez tanc v na k stkah, z potom krov'ju. Cja knizhka - prjama mova tih, hto zrobiv dostatn'o dlja Ukra ni, abi buti naresht pochutim.)
Номер замовлення продавця: c79efd83-6fa4-4d51-a59e-e4eb65681a11
Номер замовлення платформи Kobobooks.com.br: 101809786171220843
Ключові слова: Про мертвих, живих ненароджених. Геро (не)в йни (Pro mertvih, zhivih nenarodzhenih. Gero (ne)v jni) О. (O.) Кал новська (Kal novs'ka), О. (O.) Криштопа (Krishtopa) Biography & Memoir 9786171220843
Дані з 02.04.2017 22:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2084-1, 978-617-12-2084-3
9786171220843 - О. (O.) Криштопа (Krishtopa), О. (O.) Каліновська (Kalіnovs'Ka): Про мертвих, живих і ненароджених. Герої (не)війни (Pro mertvih, zhivih і nenarodzhenih. Geroї (ne)vіjni) - Книга
2
О. (O.) Криштопа (Krishtopa), О. (O.) Каліновська (Kalіnovs'Ka) (?):

Про мертвих, живих і ненароджених. Герої (не)війни (Pro mertvih, zhivih і nenarodzhenih. Geroї (ne)vіjni) (2016) (?)

Доставка з: Нідерланди

ISBN: 9786171220843 (?) або 6171220841, Невідома мова, Family Leisure Club, Нові

7,25 + Судноплавство: 3,45 = 10,70(без зобов'язань)
Direct beschikbaar
bol.com
Автори книги — відомі військові журналісти Правдива інформація «з перших вуст»: болючі сповіді тих, хто бачив смерть на власні очі Нові герої України: історія подвигу, яку ми маємо знати! За кожною подією цієї війни, які колись проаналізують військові аналітики та стратеги, – Кримом весни 2014-го і Донецьком, горою Карачун і ДАПом, Іловайськом і Дебальцеве – сотні життів їх безпосередніх учасників: живих, які особисто розкажуть про себе на цих сторінках, та мертвих, голосом яких стануть їх ... Автори книги — відомі військові журналісти Правдива інформація «з перших вуст»: болючі сповіді тих, хто бачив смерть на власні очі Нові герої України: історія подвигу, яку ми маємо знати! За кожною подією цієї війни, які колись проаналізують військові аналітики та стратеги, – Кримом весни 2014-го і Донецьком, горою Карачун і ДАПом, Іловайськом і Дебальцеве – сотні життів їх безпосередніх учасників: живих, які особисто розкажуть про себе на цих сторінках, та мертвих, голосом яких стануть їх рідні та побратими. Подвиг льотчиків з бригади морської авіації у Ново-федорівці, що врятували з Криму унікальну військову техніку; історії донецьких «ультрас», з яких народився добровольчий батальйон «Донбас»… Й інший бік цієї війни – політичні та фінансові оборудки і те, що називають «небойовими втратами». Без міфологізації, без танців на кістках, з потом і кров’ю. Ця книжка – пряма мова тих, хто зробив достатньо для України, аби бути нарешті почутим. ( Avtori knigi — vіdomі vіjs'kovі zhurnalіsti Pravdiva іnformacіja «z pershih vust»: boljuchі spovіdі tih, hto bachiv smert' na vlasnі ochі Novі geroї Ukraїni: іstorіja podvigu, jaku mi maєmo znati! Za kozhnoju podієju cієї vіjni, jakі kolis' proanalіzujut' vіjs'kovі analіtiki ta strategi, – Krimom vesni 2014-go і Donec'kom, goroju Karachun і DAPom, Іlovajs'kom і Debal'ceve – sotnі zhittіv їh bezposerednіh uchasnikіv: zhivih, jakі osobisto rozkazhut' pro sebe na cih storіnkah, ta mertvih, golosom jakih stanut' їh rіdnі ta pobratimi. Podvig l'otchikіv z brigadi mors'koї avіacії u Novo-fedorіvcі, shho vrjatuvali z Krimu unіkal'nu vіjs'kovu tehnіku; іstorії donec'kih «ul'tras», z jakih narodivsja dobrovol'chij batal'jon «Donbas»… J іnshij bіk cієї vіjni – polіtichnі ta fіnansovі oborudki і te, shho nazivajut' «nebojovimi vtratami». Bez mіfologіzacії, bez tancіv na kіstkah, z potom і krov’ju. Cja knizhka – prjama mova tih, hto zrobiv dostatn'o dlja Ukraїni, abi buti nareshtі pochutim.)Taal: uk;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Verschijningsdatum: oktober 2016;ISBN13: 9786171220843; Ebook | 2016
продавець коментар bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Номер замовлення платформи Bol.com: 9200000075820106
Категорія: Geschiedenis & Politiek, Geschiedenis /, Literatuur & Romans, Historische romans
Дані з 02.04.2017 22:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2084-1, 978-617-12-2084-3

9786171220843

Знайти всі доступні книги для вашого номера ISBN 9786171220843 порівняти ціни, швидко і легко і замовити негайно.

Доступні рідкісних книг, старі книги та уживані книги титулу "Про мертвих, живих і ненароджених. Герої (не)війни (Pro mertvih, zhivih і nenarodzhenih. Geroї (ne)vіjni)" від О. (O.) Кал новська (Kal novs'ka), О. (O.) Криштопа (Krishtopa) повністю перераховані.

Поблизу готелю книг

>> Архів