Додаткові параметри пошуку
Ми шукаємо в більш ніж 100 магазинів для ваша краща пропозиція - будь ласка чекати…
- Витрати з доставки до Україна (змінити щоб DEU)
Створення стилів

N N N "e N -43"e . N N N -N N
N N N N (Za lashtunkami "e VolinN -43"e . NevN doma
pol`sko-ukraN ns`ka vN jna):
Порівняйте кожен

ЦіниКвітень 2017Сер 2017Вересень 2017Березня 2018
Маю на увазіUAH 0 ( 7,73)¹ UAH 0 ( 8,03)¹ UAH 0 ( 7,76)¹ UAH 0 ( 7,42)¹
Попит
9786171220973 - Володимир (Volodimir) В'Ятрович (V'Jatrovich): За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna)
1
Володимир (Volodimir) В'Ятрович (V'Jatrovich) (?):

За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna) (2016) (?)

Доставка з: Нідерланди

ISBN: 9786171220973 (?) або 6171220973, Невідома мова, Family Leisure Club, Нові

UAH 0 ( 8,34)¹ + Судноплавство: UAH 0 ( 3,45)¹ = UAH 0 ( 11,79)¹(без зобов'язань)
Direct beschikbaar
bol.com
Слово «Волинь» для поляків стало символом вбивства, хоч більшість і їх, і українців почули про ці події вперше лише на початку 2000-х років. «Волинь-43» — не вигадка польської чи російської пропаганди, а реальна страшна історія загибелі тисяч поляків та українців. Та її межі значно ширші у часі та географії… Автор книги Володимир В’ятрович — історик і публіцист, один з найвідоміших дослідників українського визвольного руху, голова Українського інституту національної пам’яті та автор монографії ... Слово «Волинь» для поляків стало символом вбивства, хоч більшість і їх, і українців почули про ці події вперше лише на початку 2000-х років. «Волинь-43» — не вигадка польської чи російської пропаганди, а реальна страшна історія загибелі тисяч поляків та українців. Та її межі значно ширші у часі та географії… Автор книги Володимир В’ятрович — історик і публіцист, один з найвідоміших дослідників українського визвольного руху, голова Українського інституту національної пам’яті та автор монографії «Друга польсько-українська війна 1942-1947 років», яка спровокувала бурхливу дискусію істориків навколо подій «Волині-43». Ця книга, написана на її основі, стала чи не першою спробою науково-популярного викладення подій, які російська пропаганда назвала «волинской рєзньой». Автор пропонує перестати робити поділ між катами та жертвами за національною ознакою та поглянути на події літа 1943 року на Волині у контексті україно-польської історії до, під час та після Другої світової війни, вивчаючи спогади безпосередніх учасників подій, документи українського та польського підпілля, Армії Крайової та УПА. Саме вони були дійовими особами цієї трагедії, що тривала не один рік. Але хто ховався і продовжує ховатися за лаштунками цих подій? Хто отримує політичні дивіденди з історії двох найчисленніших європейських народів, що довгі роки виборювали свою державність під владою імперій, чиї кордони малювались на мапах з волі іноземних генералів і чиї визвольні гасла «від моря до моря» та «від Сяну до Дону» перетнулись у місці, що стало синонімом біди? Ця книга — можливість сформувати власну думку про волинські події, яка спиратиметься не на газетні чи політичні спекуляції, а на об’єктивні факти історії народів, для яких ця війна повинна стати останньою. Не в сенсі найближчої за часом, а такої, після якої буде неможлива інша…(Slovo «Volin'» dlja poljakіv stalo simvolom vbivstva, hoch bіl'shіst' і їh, і ukraїncіv pochuli pro cі podії vpershe lishe na pochatku 2000-h rokіv. «Volin'-43» — ne vigadka pol's'koї chi rosіjs'koї propagandi, a real'na strashna іstorіja zagibelі tisjach poljakіv ta ukraїncіv. Ta її mezhі znachno shirshі u chasі ta geografії… Avtor knigi Volodimir V’jatrovich — іstorik і publіcist, odin z najvіdomіshih doslіdnikіv ukraїns'kogo vizvol'nogo ruhu, golova Ukraїns'kogo іnstitutu nacіonal'noї pam’jatі ta avtor monografії «Druga pol's'ko-ukraїns'ka vіjna 1942-1947 rokіv», jaka sprovokuvala burhlivu diskusіju іstorikіv navkolo podіj «Volinі-43». Cja kniga, napisana na її osnovі, stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podіj, jakі rosіjs'ka propaganda nazvala «volinskoj rєzn'oj». Avtor proponuє perestati robiti podіl mіzh katami ta zhertvami za nacіonal'noju oznakoju ta pogljanuti na podії lіta 1943 roku na Volinі u kontekstі ukraїno-pol's'koї іstorії do, pіd chas ta pіslja Drugoї svіtovoї vіjni, vivchajuchi spogadi bezposerednіh uchasnikіv podіj, dokumenti ukraїns'kogo ta pol's'kogo pіdpіllja, Armії Krajovoї ta UPA. Same voni buli dіjovimi osobami cієї tragedії, shho trivala ne odin rіk. Ale hto hovavsja і prodovzhuє hovatisja za lashtunkami cih podіj? Hto otrimuє polіtichnі divіdendi z іstorії dvoh najchislennіshih єvropejs'kih narodіv, shho dovgі roki viborjuvali svoju derzhavnіst' pіd vladoju іmperіj, chiї kordoni maljuvalis' na mapah z volі іnozemnih generalіv і chiї vizvol'nі gasla «vіd morja do morja» ta «vіd Sjanu do Donu» peretnulis' u mіscі, shho stalo sinonіmom bіdi? Cja kniga — mozhlivіst' sformuvati vlasnu dumku pro volins'kі podії, jaka spiratimet'sja ne na gazetnі chi polіtichnі spekuljacії, a na ob’єktivnі fakti іstorії narodіv, dlja jakih cja vіjna povinna stati ostann'oju. Ne v sensі najblizhchoї za chasom, a takoї, pіslja jakoї bude nemozhliva іnsha…)Taal: uk;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Verschijningsdatum: oktober 2016;ISBN13: 9786171220973; Ebook | 2016
продавець коментар bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Номер замовлення платформи Bol.com: 9200000075820012
Категорія: Literatuur & Romans, Historische romans /, Literatuur & Romans, Romans algemeen
Дані з 02.04.2017 22:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
9786171220973 - Володимир (Volodimir) В'ятрович (V'jatrovich): За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna)
2
Володимир (Volodimir) В'ятрович (V'jatrovich) (?):

За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna) (2016) (?)

ISBN: 9786171220973 (?) або 6171220973, Невідома мова, Нові, електронна книга, цифрове завантаження

Безкоштовна доставка, Download
Від продавця/антикварно
Слово «Волинь» для поляків стало символом вбивства, хоч більшість і їх, і українців почули про ці події вперше лише на початку 2000-х років. «Волинь-43» — не вигадка польської чи російської пропаганди, а реальна страшна історія загибелі тисяч поляків та українців. Та її межі значно ширші у часі та географії… Автор книги Володимир В’ятрович — історик і публіцист, один з найвідоміших дослідників українського визвольного руху, голова Українського інституту національної пам’яті та автор монографії «Друга польсько-українська війна 1942-1947 років», яка спровокувала бурхливу дискусію істориків навколо подій «Волині-43». Ця книга, написана на її основі, стала чи не першою спробою науково-популярного викладення подій, які російська пропаганда назвала «волинской рєзньой». Автор пропонує перестати робити поділ між катами та жертвами за національною ознакою та поглянути на події літа 1943 року на Волині у контексті україно-польської історії до, під час та після Другої світової війни, вивчаючи спогади безпосередніх учасників подій, документи українського та польського підпілля, Армії Крайової та УПА. Саме вони були дійовими особами цієї трагедії, що тривала не один рік. Але хто ховався і продовжує ховатися за лаштунками цих подій? Хто отримує політичні дивіденди з історії двох найчисленніших європейських народів, що довгі роки виборювали свою державність під владою імперій, чиї кордони малювались на мапах з волі іноземних генералів і чиї визвольні гасла «від моря до моря» та «від Сяну до Дону» перетнулись у місці, що стало синонімом біди? Ця книга — можливість сформувати власну думку про волинські події, яка спиратиметься не на газетні чи політичні спекуляції, а на об’єктивні факти історії народів, для яких ця війна повинна стати останньою. Не в сенсі найближчої за часом, а такої, після якої буде неможлива інша…(Slovo «Volin'» dlja poljakіv stalo simvolom vbivstva, hoch bіl'shіst' і їh, і ukraїncіv pochuli pro cі podії vpershe lishe na pochatku 2000-h rokіv. «Volin'-43» — ne vigadka pol's'koї chi rosіjs'koї propagandi, a real'na strashna іstorіja zagibelі tisjach poljakіv ta ukraїncіv. Ta її mezhі znachno shirshі u chasі ta geografії… Avtor knigi Volodimir V’jatrovich — іstorik і publіcist, odin z najvіdomіshih doslіdnikіv ukraїns'kogo vizvol'nogo ruhu, golova Ukraїns'kogo іnstitutu nacіonal'noї pam’jatі ta avtor monografії «Druga pol's'ko-ukraїns'ka vіjna 1942-1947 rokіv», jaka sprovokuvala burhlivu diskusіju іstorikіv navkolo podіj «Volinі-43». Cja kniga, napisana na її osnovі, stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podіj, jakі rosіjs'ka propaganda nazvala «volinskoj rєzn'oj». Avtor proponuє perestati robiti podіl mіzh katami ta zhertvami za nacіonal'noju oznakoju ta pogljanuti na podії lіta 1943 roku na Volinі u kontekstі ukraїno-pol's'koї іstorії do, pіd chas ta pіslja Drugoї svіtovoї vіjni, vivchajuchi spogadi bezposerednіh uchasnikіv podіj, dokumenti ukraїns'kogo ta pol's'kogo pіdpіllja, Armії Krajovoї ta UPA. Same voni buli dіjovimi osobami cієї tragedії, shho trivala ne odin rіk. Ale hto hovavsja і prodovzhuє hovatisja za lashtunkami cih podіj? Hto otrimuє polіtichnі divіdendi z іstorії dvoh najchislennіshih єvropejs'kih narodіv, shho dovgі roki viborjuvali svoju derzhavnіst' pіd vladoju іmperіj, chiї kordoni maljuvalis' na mapah z volі іnozemnih generalіv і chiї vizvol'nі gasla «vіd morja do morja» ta «vіd Sjanu do Donu» peretnulis' u mіscі, shho stalo sinonіmom bіdi? Cja kniga — mozhlivіst' sformuvati vlasnu dumku pro volins'kі podії, jaka spiratimet'sja ne na gazetnі chi polіtichnі spekuljacії, a na ob’єktivnі fakti іstorії narodіv, dlja jakih cja vіjna povinna stati ostann'oju. Ne v sensі najblizhchoї za chasom, a takoї, pіslja jakoї bude nemozhliva іnsha…)
Номер замовлення платформи iTunes.com: 1214486449
Ключові слова: Geschichte, Bücher, Belletristik und Literatur, Militär, Historische Romane
Дані з 17.08.2017 12:55h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
9786171220973 - ÐÐлÐÐÐÐÐѤ (Volodimir) Ð'яÑѤÐвÐÑ (V'jatrovich): N N N      &quote      N -43&quote .    N        N N   -N  N  N  N N    N    (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna)
3
ÐÐлÐÐÐÐÐѤ (Volodimir) Ð'яÑѤÐвÐÑ (V'jatrovich) (?):

N N N &quote N -43&quote . N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna) (?)

ISBN: 9786171220973 (?) або 6171220973, Невідома мова, Glagoslav Distribution, Нові

Безкоштовна доставка
Від продавця/антикварно
N N N &quote N -43&quote . N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna): N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 2000-N N N . N -43 - N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N ... N N N `N N N N - N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N `N N N N N N N N N N N N N N -N N N N N N 1942-1947 N N , N N N N N N N N N N N N NZ N N N N N N N -43. N , N N N N N , N N N N N NZ N N NZ N - N N N N N , N N N N N N N N N N N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NZ NZ N N N N N N N N 1943 N N N N N N N N N N N - N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N , N NZN N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N , N N N sN N N Y . N N N N N N N N N N N , N N N N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N NZ N NZ N N N N N N NZ N N N , N N N NZ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N - N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , `N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N NZ. N N N N N N N , N N , N N N N N N N N Slovo Volin` dlja poljakN v stalo simvolom vbivstva, hoch bN l`shN st` N N h, N ukraN ncN v pochuli pro cN podN N vpershe lishe na pochatku 2000-h rokN v. Volin`-43 - ne vigadka pol`s`koN chi rosN js`koN propagandi, a real`na strashna N storN ja zagibelN tisjach poljakN v ta ukraN ncN v. Ta N N mezhN znachno shirshN u chasN ta geografN N Avtor knigi Volodimir V`jatrovich - N storik N publN cist, odin z najvN domN shih doslN dnikN v ukraN ns`kogo vizvol`nogo ruhu, golova UkraN ns`kogo N nstitutu nacN onal`noN pam`jatN ta avtor monografN N Druga pol`s`ko-ukraN ns`ka vN jna 1942-1947 rokN v, jaka sprovokuvala burhlivu diskusN ju N storikN v navkolo podN j VolinN -43. Cja kniga, napisana na N N osnovN , stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podN j, jakN rosN js`ka propaganda nazvala volinskoj rN zn`oj. Avtor proponuN perestati robiti podN l mN zh katami ta zhertvami za nacN onal`noju oznakoju ta pogljanuti na podN N lN ta 1943 roku na VolinN u kontekstN ukraN no-pol`s`koN N storN N do, pN d chas ta pN slja DrugoN svN tovoN vN jni, vivchajuchi spogadi bezposerednN h uchasnikN v podN j, dokumenti ukraN ns`kogo ta pol`s`kogo pN dpN llja, ArmN N KrajovoN ta UPA. Same voni buli dN jovimi osobami cN N N tragedN N , shho trivala ne odin rN k. Ale hto hovavsja N prodovzhuN hovatisja za lashtunkami cih podN j Hto otrimuN polN tichnN divN dendi z N storN N dvoh najchislennN shih N vropejs`kih narodN v, shho dovgN roki viborjuvali svoju derzhavnN st` pN d vladoju N mperN j, chiN kordoni maljuvalis` na mapah z volN N nozemnih generalN v N chiN vizvol`nN gasla vN d morja do morja ta vN d Sjanu do Donu peretnulis` u mN scN , shho stalo sinonN mom bN di Cja kniga - mozhlivN st` sformuvati vlasnu dumku pro volins`kN podN N , jaka spiratimet`sja ne na gazetnN chi polN tichnN spekuljacN N , a na ob`N ktivnN fakti N storN N narodN v, dlja jakih cja vN jna povinna stati ostann`oju. Ne v sensN najblizhchoN za chasom, a takoN , pN slja jakoN bude nemozhliva N nsha), Ukrainisch, Ebook
Номер замовлення продавця: 9786171220973
Номер замовлення платформи Rheinberg-Buch.de: 18889_229626_9786171220973
Дані з 17.08.2017 12:55h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
9786171220973 - ?'??????? (V'jatrovich), ????????? (Volodimir): "-43". - (Za lashtunkami "Volin-43". Nevdoma pol'sko-ukrans'ka vjna)
4
?'??????? (V'jatrovich), ????????? (Volodimir) (?):

"-43". - (Za lashtunkami "Volin-43". Nevdoma pol'sko-ukrans'ka vjna) (?)

ISBN: 9786171220973 (?) або 6171220973, Невідома мова, Glagoslav Distribution, Нові, електронна книга

E-Book zum download
Від продавця/антикварно
History, "-43". - (Za lashtunkami "Volin-43". Nevdoma pol'sko-ukrans'ka vjna), , 2000- . -43 , . ' , , ' - 1942-1947 , -43. , , - , . 1943 - , , , , . , . ? , , , ? , , ' , . , , (Slovo Volin' dlja poljakv stalo simvolom vbivstva, hoch bl'shst' h, ukrancv pochuli pro c pod vpershe lishe na pochatku 2000-h rokv. Volin'-43 ne vigadka pol's'ko chi rosjs'ko propagandi, a real'na strashna storja zagibel tisjach poljakv ta ukrancv. Ta mezh znachno shirsh u chas ta geograf Avtor knigi Volodimir V'jatrovich storik publcist, odin z najvdomshih dosldnikv ukrans'kogo vizvol'nogo ruhu, golova Ukrans'kogo nstitutu naconal'no pam'jat ta avtor monograf Druga pol's'ko-ukrans'ka vjna 1942-1947 rokv, jaka sprovokuvala burhlivu diskusju storikv navkolo podj Volin-43. Cja kniga, napisana na osnov, stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podj, jak rosjs'ka propaganda nazvala volinskoj rzn'oj. Avtor proponu perestati robiti podl mzh katami ta zhertvami za naconal'noju oznakoju ta pogljanuti na pod lta 1943 roku na Volin u kontekst ukrano-pol's'ko stor do, pd chas ta pslja Drugo svtovo vjni, vivchajuchi spogadi bezposerednh uchasnikv podj, dokumenti ukrans'kogo ta pol's'kogo pdpllja, Arm Krajovo ta UPA. Same voni buli djovimi osobami c traged, shho trivala ne odin rk. Ale hto hovavsja prodovzhu hovatisja za lashtunkami cih podj? Hto otrimu poltichn divdendi z stor dvoh najchislennshih vropejs'kih narodv, shho dovg roki viborjuvali svoju derzhavnst' pd vladoju mperj, chi kordoni maljuvalis' na mapah z vol nozemnih generalv chi vizvol'n gasla vd morja do morja ta vd Sjanu do Donu peretnulis' u msc, shho stalo sinonmom bdi? Cja kniga mozhlivst' sformuvati vlasnu dumku pro volins'k pod, jaka spiratimet'sja ne na gazetn chi poltichn spekuljac, a na ob'ktivn fakti stor narodv, dlja jakih cja vjna povinna stati ostann'oju. Ne v sens najblizhcho za chasom, a tako, pslja jako bude nemozhliva nsha), eBook
Номер замовлення продавця: 95726327
Номер замовлення платформи eBooks.com: eb-95726327
Категорія: History
Дані з 17.08.2017 12:55h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
9786171220973 - N N N   &quote;   N -43&quote;.  N    N N  -N N N N N  N  (Za lashtunkami &quote;VolinN -43&quote;. NevN doma pol'sko-ukraN ns'...
5

N N N &quote; N -43&quote;. N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote;VolinN -43&quote;. NevN doma pol'sko-ukraN ns'... (?)

ISBN: 9786171220973 (?) або 6171220973, Невідома мова, Glagoslav Distribution, Нові, електронна книга, цифрове завантаження

Від продавця/антикварно
N N N &quote; N -43&quote;. N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote;VolinN -43&quote;. NevN doma pol'sko-ukraN ns'ka vN jna) ab 8.99 EURO
Номер замовлення продавця: 28942390
Номер замовлення платформи Ebook.de (EB): 21232745609
Категорія: eBooks > Belletristik > Erzählungen
Дані з 05.03.2018 17:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3

9786171220973

Знайти всі доступні книги для вашого номера ISBN 9786171220973 порівняти ціни, швидко і легко і замовити негайно.

Доступні рідкісних книг, старі книги та уживані книги титулу "N N N &quote N -43&quote . N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna)" від ÐÐлÐÐÐÐÐѤ (Volodimir) Ð'яÑѤÐвÐÑ (V'jatrovich) повністю перераховані.

Поблизу готелю книг

>> Архів