ПошукКниг (ака DieBuchSuche) - пошукової системи для всіх книг.
Ми шукаємо в більш ніж 100 магазинів для ваша краща пропозиція - будь ласка чекати…
- Витрати з доставки до Україна (змінити щоб GBR, USA, RUS, FRA, BGR, ROU, KAZ, UZB, BLR, DEU)
Створення стилів

Всі книги для 9786171223653 - Порівняйте кожен

9786171223653 - рина ( rina) гнатенко ( gnatenko): Ж ноче т ло у традиц йн й культур укра нц в (Zh noche t lo u tradic jn j kul'tur ukra nc v) - Книга
1

рина ( rina) гнатенко ( gnatenko) (?):

Ж ноче т ло у традиц йн й культур укра нц в (Zh noche t lo u tradic jn j kul'tur ukra nc v) (2016) (?)

Доставка з: Сполучених Королівство Великої Британії та Північної ІрландіїНова книгаелектронна книга, електронна книга, цифрові книгипродукт для цифрового скачування
ISBN:

9786171223653 (?) або 6171223654

, Невідома мова, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Нові, електронна книга, цифрове завантаження
in-stock
Від продавця/антикварно
Ж ноче т ло визнано етнограф чним бестселером Укра ни! На хвил ц кавост до народних звича в, традиц й обряд в дуже виразними стали б л плями у наших знаннях про найб льш табуйован сфери соц ального, родинного, ф зиолог чного життя укра нського ж ноцтва у до ндустр альному сусп льств . Як наш прабабус отримували сексуальне виховання знання про нтимн стосунки з чолов ками? Як влаштовували ц стосунки в селянськ й хат , де мешкали к лька покол нь одн родини? Як за допомогою ж ночо господарсько маг та народно медицини вир шували проблеми планування народжуваност та безпл ддя, недостатньо або ж надм рно уваги з боку протилежно стат ? Прочитавши цю книжку, ви краще зрозум те дивовижну укра нську м фопоетичну картину св ту, зможете розкодувати символ ку та збагатити власну духовну культуру. Книга люстрована ун кальними св тлинами та старовинними поштовими лист вками. ( Zh noche t lo viznano etnograf chnim bestselerom Ukra ni! Na hvil c kavost do narodnih zvicha v, tradic j obrjad v duzhe viraznimi stali b l pljami u nashih znannjah pro najb l'sh tabujovan sferi soc al'nogo, rodinnogo, f ziolog chnogo zhittja ukra ns'kogo zh noctva u do ndustr al'nomu susp l'stv. Jak nash prababus otrimuvali seksual'ne vihovannja znannja pro ntimn stosunki z cholov kami? Jak vlashtovuvali c stosunki v seljans'k j hat, de meshkali k l'ka pokol n' odn rodini? Jak za dopomogoju zh nocho gospodars'ko mag ta narodno medicini vir shuvali problemi planuvannja narodzhuvanost ta bezpl ddja, nedostatn'o abo zh nadm rno uvagi z boku protilezhno stat? Prochitavshi cju knizhku, vi krashhe zrozum te divovizhnu ukra ns'ku m fopoetichnu kartinu sv tu, zmozhete rozkoduvati simvol ku ta zbagatiti vlasnu duhovnu kul'turu. Kniga ljustrovana un kal'nimi sv tlinami ta starovinnimi poshtovimi list vkami.)
Більш…
Номер замовлення продавця: 7789ee6b-fc0f-4316-87dc-956964c6178f
Номер замовлення платформи Kobobooks.co.uk: 101809786171223653
Ключові слова: Ж ноче т ло у традиц йн й культур укра нц в (Zh noche t lo u tradic jn j kul'tur ukra nc v) рина ( rina) гнатенко ( gnatenko) Fiction & Literature 9786171223653
Дані з 02.04.2017 22:33h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2365-4, 978-617-12-2365-3
9786171223653 - Ірина (Іrina) Ігнатенко (Іgnatenko): Жіноче тіло у традиційній культурі українців (Zhіnoche tіlo u tradicіjnіj kul'turі ukraїncіv) - Книга
2

Ірина (Іrina) Ігнатенко (Іgnatenko) (?):

Жіноче тіло у традиційній культурі українців (Zhіnoche tіlo u tradicіjnіj kul'turі ukraїncіv) (2016) (?)

Доставка з: НідерландиНова книга
ISBN:

9786171223653 (?) або 6171223654

, Невідома мова, Family Leisure Club, Нові
8,34 + Судноплавство: 3,45 = 11,79(без зобов'язань)
Direct beschikbaar
bol.com
«Жіноче тіло» визнано етнографічним бестселером України! На хвилі цікавості до народних звичаїв, традицій і обрядів дуже виразними стали «білі плями» у наших знаннях про найбільш табуйовані сфери соціального, родинного, фізиологічного життя українського жіноцтва у доіндустріальному суспільстві. Як наші прабабусі отримували сексуальне виховання і знання про інтимні стосунки з чоловіками? Як влаштовували ці стосунки в селянській хаті, де мешкали кілька поколінь однієї родини? Як за допомог... «Жіноче тіло» визнано етнографічним бестселером України! На хвилі цікавості до народних звичаїв, традицій і обрядів дуже виразними стали «білі плями» у наших знаннях про найбільш табуйовані сфери соціального, родинного, фізиологічного життя українського жіноцтва у доіндустріальному суспільстві. Як наші прабабусі отримували сексуальне виховання і знання про інтимні стосунки з чоловіками? Як влаштовували ці стосунки в селянській хаті, де мешкали кілька поколінь однієї родини? Як за допомогою жіночої господарської магії та народної медицини вирішували проблеми планування народжуваності та безпліддя, недостатньої або ж надмірної уваги з боку протилежної статі? Прочитавши цю книжку, ви краще зрозумієте дивовижну українську міфопоетичну картину світу, зможете розкодувати її символіку та збагатити власну духовну культуру. Книга ілюстрована унікальними світлинами та старовинними поштовими листівками. ( «Zhіnoche tіlo» viznano etnografіchnim bestselerom Ukraїni! Na hvilі cіkavostі do narodnih zvichaїv, tradicіj і obrjadіv duzhe viraznimi stali «bіlі pljami» u nashih znannjah pro najbіl'sh tabujovanі sferi socіal'nogo, rodinnogo, fіziologіchnogo zhittja ukraїns'kogo zhіnoctva u doіndustrіal'nomu suspіl'stvі. Jak nashі prababusі otrimuvali seksual'ne vihovannja і znannja pro іntimnі stosunki z cholovіkami? Jak vlashtovuvali cі stosunki v seljans'kіj hatі, de meshkali kіl'ka pokolіn' odnієї rodini? Jak za dopomogoju zhіnochoї gospodars'koї magії ta narodnoї medicini virіshuvali problemi planuvannja narodzhuvanostі ta bezplіddja, nedostatn'oї abo zh nadmіrnoї uvagi z boku protilezhnoї statі? Prochitavshi cju knizhku, vi krashhe zrozumієte divovizhnu ukraїns'ku mіfopoetichnu kartinu svіtu, zmozhete rozkoduvati її simvolіku ta zbagatiti vlasnu duhovnu kul'turu. Kniga іljustrovana unіkal'nimi svіtlinami ta starovinnimi poshtovimi listіvkami.)Taal: uk;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Verschijningsdatum: september 2016;ISBN13: 9786171223653; Ebook | 2016
Більш…
продавець коментар bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Номер замовлення платформи Bol.com: 9200000075820135
Категорія: Geschiedenis & Politiek, Geschiedenis /, Literatuur & Romans, Historische romans
Дані з 02.04.2017 22:33h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2365-4, 978-617-12-2365-3