ПошукКниг (ака DieBuchSuche) - пошукової системи для всіх книг.
Ми шукаємо в більш ніж 100 магазинів для ваша краща пропозиція - будь ласка чекати…
- Витрати з доставки до Україна (змінити щоб GBR, USA, RUS, FRA, BGR, ROU, KAZ, UZB, BLR, DEU)
Створення стилів

Всі книги для 9786171227064 - Порівняйте кожен

Архів запис:
9786171227064 - Натал я (Natal ja) Гурницька (Gurnic'ka): Мелод я кави в тональност спод вання (Melod ja kavi v tonal'nost spod vannja) - Книга

Натал я (Natal ja) Гурницька (Gurnic'ka) (?):

Мелод я кави в тональност спод вання (Melod ja kavi v tonal'nost spod vannja) (2017) (?)

Доставка з: КанадаНова книгаелектронна книга, електронна книга, цифрові книгипродукт для цифрового скачування
ISBN:

9786171227064 (?) або 6171227064

, Невідома мова, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Нові, електронна книга, цифрове завантаження
in-stock
Чар вна льв в'янка талановита письменниця, Натал я Гурницька сво м дебютним романом Мелод я кави у тональност кардамону довела, що н жний витончений, як старовинне мереживо, укра нський ж ночий роман впевнено випереджа закордонних конкурент в у яскравих обкладинках. Один з л дер в за популярн стю в Укра н 2014 року за рейтингом газети Факти , в н вимагав продовження. сьогодн чар вна мелод я кави, що розпов да стор ю юно городянки, яка жила кохала серед кам'яниць брукованих вулиць м ста Лева в середин позаминулого стол ття, зазвучить знову. У нов й тональност - тональност спод вання… Не можна було випробовувати долю й без к нця кидати й зухвал виклики. Але ж Анна кохала Адама… Ут качка, утриманка, коханка. Щаслива наречена, дружина, удова. Як на гойдалках, перехоплювало в д щастя подих на злет , однак донизу пол т був таким самим невпинним. дине, заради чого живе тепер, без Адама, - його дитина там, п д серцем, яке ще дос любов трима в облоз . П д чорним вбранням, наче середньов чний лицар п д латами, Анна до часу почувалася захищеною в д св ту. Мовчазна, п днесено шляхетна у сво й скорбот , вона знову мусить жити для д тей. сонячного ранку в улюблен й альтанц за книжкою кавою з кардамоном прислухатися до ново мелод кохання, гучних мажорних акорд в ледь чутно об цянки чогось справжнього в майбутньому… (Char vna l'v v'janka talanovita pis'mennicja, Natal ja Gurnic'ka svo m debjutnim romanom Melod ja kavi u tonal'nost kardamonu dovela, shho n zhnij vitonchenij, jak starovinne merezhivo, ukra ns'kij zh nochij roman vpevneno viperedzha zakordonnih konkurent v u jaskravih obkladinkah. Odin z l der v za populjarn stju v Ukra n 2014 roku za rejtingom gazeti Fakti, v n vimagav prodovzhennja. s'ogodn char vna melod ja kavi, shho rozpov da stor ju juno gorodjanki, jaka zhila kohala sered kam'janic' brukovanih vulic' m sta Leva v seredin pozaminulogo stol ttja, zazvuchit' znovu. U nov j tonal'nost - tonal'nost
Більш…
Ключові слова: Мелод я кави в тональност спод вання (Melod ja kavi v tonal'nost spod vannja) Натал я (Natal ja) Гурницька (Gurnic'ka) Fiction & Literature 9786171227064
Дані з 02.04.2017 22:33h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2706-4, 978-617-12-2706-4
Архів запис:
9786171227064 - Наталія (Natalіja) Гурницька (Gurnic'Ka): Мелодія кави в тональності сподівання (Melodіja kavi v tonal'nostі spodіvannja) - Книга

Наталія (Natalіja) Гурницька (Gurnic'Ka) (?):

Мелодія кави в тональності сподівання (Melodіja kavi v tonal'nostі spodіvannja) (2017) (?)

Доставка з: НідерландиНова книга
ISBN:

9786171227064 (?) або 6171227064

, Невідома мова, Family Leisure Club, Нові
Direct beschikbaar
Чарівна львів’янка і талановита письменниця, Наталія Гурницька своїм дебютним романом «Мелодія кави у тональності кардамону» довела, що ніжний і витончений, як старовинне мереживо, український жіночий роман впевнено випереджає закордонних конкурентів у яскравих обкладинках. Один із лідерів за популярністю в Україні 2014 року за рейтингом газети «Факти», він вимагав продовження. І сьогодні чарівна мелодія кави, що розповідає історію юної городянки, яка жила і кохала серед кам’яниць і брукованих в... Чарівна львів’янка і талановита письменниця, Наталія Гурницька своїм дебютним романом «Мелодія кави у тональності кардамону» довела, що ніжний і витончений, як старовинне мереживо, український жіночий роман впевнено випереджає закордонних конкурентів у яскравих обкладинках. Один із лідерів за популярністю в Україні 2014 року за рейтингом газети «Факти», він вимагав продовження. І сьогодні чарівна мелодія кави, що розповідає історію юної городянки, яка жила і кохала серед кам’яниць і брукованих вулиць міста Лева в середині позаминулого століття, зазвучить знову. У новій тональності — тональності сподівання… Не можна було випробовувати долю й без кінця кидати їй зухвалі виклики. Але ж Анна кохала Адама… Утікачка, утриманка, коханка. Щаслива наречена, дружина, удова. Як на гойдалках, перехоплювало від щастя подих на злеті, однак і донизу політ був таким самим невпинним. Єдине, заради чого живе тепер, без Адама, — його дитина там, під серцем, яке ще досі любов тримає в облозі. Під чорним вбранням, наче середньовічний лицар під латами, Анна до часу почувалася захищеною від світу. Мовчазна, піднесено шляхетна у своїй скорботі, вона знову мусить жити для дітей. І сонячного ранку в улюбленій альтанці за книжкою і кавою з кардамоном прислухатися до нової мелодії кохання, її гучних мажорних акордів і ледь чутної обіцянки чогось справжнього в майбутньому… (Charіvna l'vіv’janka і talanovita pis'mennicja, Natalіja Gurnic'ka svoїm debjutnim romanom «Melodіja kavi u tonal'nostі kardamonu» dovela, shho nіzhnij і vitonchenij, jak starovinne merezhivo, ukraїns'kij zhіnochij roman vpevneno viperedzhaє zakordonnih konkurentіv u jaskravih obkladinkah. Odin іz lіderіv za populjarnіstju v Ukraїnі 2014 roku za rejtingom gazeti «Fakti», vіn vimagav prodovzhennja. І s'ogodnі charіvna melodіja kavi, shho rozpovіdaє іstorіju junoї gorodjanki, jaka zhila і kohala sered kam’janic' і brukovanih vulic' mіsta Leva v seredinі pozaminulogo stolіttja, zazvuchit' znovu. U novіj tonal'nostі — tonal'nostі spodіvannja… Ne mozhna bulo viprobovuvati dolju j bez kіncja kidati їj zuhvalі vikliki. Ale zh Anna kohala Adama… Utіkachka, utrimanka, kohanka. Shhasliva narechena, druzhina, udova. Jak na gojdalkah, perehopljuvalo vіd shhastja podih na zletі, odnak і donizu polіt buv takim samim nevpinnim. Єdine, zaradi chogo zhive teper, bez Adama, — jogo ditina tam, pіd sercem, jake shhe dosі ljubov trimaє v oblozі. Pіd chornim vbrannjam, nache seredn'ovіchnij licar pіd latami, Anna do chasu pochuvalasja zahishhenoju vіd svіtu. Movchazna, pіdneseno shljahetna u svoїj skorbotі, vona znovu musit' zhiti dlja dіtej. І sonjachnogo ranku v uljublenіj al'tancі za knizhkoju і kavoju z kardamonom prisluhatisja do novoї melodії kohannja, її guchnih mazhornih akordіv і led' chutnoї obіcjanki chogos' spravzhn'ogo v majbutn'omu…)Taal: uk;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Verschijningsdatum: januari 2017;ISBN13: 9786171227064; Ebook | 2017
Більш…
Категорія: Literatuur & Romans, Feelgood romans /, Literatuur & Romans, Literaire romans
Дані з 02.04.2017 22:33h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2706-4, 978-617-12-2706-4
Архів запис:
9786171227064 - ????????? (Gurnic'ka), ??????? (Natal?ja): (Melodja kavi v tonal'nost spodvannja) - Книга

????????? (Gurnic'ka), ??????? (Natal?ja) (?):

(Melodja kavi v tonal'nost spodvannja) (?)

Доставка з: Сполучені Штати АмерикиНова книгаелектронна книга, електронна книга, цифрові книги
ISBN:

9786171227064 (?) або 6171227064

, Невідома мова, Glagoslav Distribution, Нові, електронна книга
E-bog til download
Fiction, ' , , , , . 2014 , . , , ' , . . , . , . , , . , , , , , . , , . , , . , (Charvna l'vv'janka talanovita pis'mennicja, Natalja Gurnic'ka svom debjutnim romanom Melodja kavi u tonal'nost kardamonu dovela, shho nzhnij vitonchenij, jak starovinne merezhivo, ukrans'kij zhnochij roman vpevneno viperedzha zakordonnih konkurentv u jaskravih obkladinkah. Odin z lderv za populjarnstju v Ukran 2014 roku za rejtingom gazeti Fakti, vn vimagav prodovzhennja. s'ogodn charvna melodja kavi, shho rozpovda storju juno gorodjanki, jaka zhila kohala sered kam'janic' brukovanih vulic' msta Leva v seredin pozaminulogo stolttja, zazvuchit' znovu. U novj tonal'nost tonal'nost spodvannja Ne mozhna bulo viprobovuvati dolju j bez kncja kidati j zuhval vikliki. Ale zh Anna kohala Adama Utkachka, utrimanka, kohanka. Shhasliva narechena, druzhina, udova. Jak na gojdalkah, perehopljuvalo vd shhastja podih na zlet, odnak donizu polt buv takim samim nevpinnim. dine, zaradi chogo zhive teper, bez Adama, jogo ditina tam, pd sercem, jake shhe dos ljubov trima v obloz. Pd chornim vbrannjam, nache seredn'ovchnij licar pd latami, Anna do chasu pochuvalasja zahishhenoju vd svtu. Movchazna, pdneseno shljahetna u svoj skorbot, vona znovu musit' zhiti dlja dtej. sonjachnogo ranku v uljublenj al'tanc za knizhkoju kavoju z kardamonom prisluhatisja do novo melod kohannja, guchnih mazhornih akordv led' chutno obcjanki chogos' spravzhn'ogo v majbutn'omu), eBook
Більш…
Категорія: Fiction
Дані з 10.09.2017 15:18h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2706-4, 978-617-12-2706-4
9786171227064 - НаÑалÑя (NatalÑja) ÐÑѤÐÐÑѼка (Gurnic'ka): N N       N     N   N N N N    N     N (MelodN ja kavi v tonal`nostN spodN vannja) - Книга

НаÑалÑя (NatalÑja) ÐÑѤÐÐÑѼка (Gurnic'ka) (?):

N N N N N N N N N N (MelodN ja kavi v tonal`nostN spodN vannja) (?)

Доставка з: НімеччинаНова книга
ISBN:

9786171227064 (?) або 6171227064

, Невідома мова, Glagoslav Distribution, Нові
UAH 215 ( 6,06)¹ + Судноплавство: UAH 351 ( 9,90)¹ = UAH 566 ( 15,96)¹(без зобов'язань)
Gratis forsendelse
Від продавця/антикварно
N N N N N N N N N N (MelodN ja kavi v tonal`nostN spodN vannja): N N N N `N N N N N N N N , N N N N N N N N N NZN N N N N N N N N N N N , N N N N N , N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N . z N N N N N N N N N N NZ N N N 2014 N N N N N N , N N N . N N N N N N N N , N N N N N N N N N NZ NZ N N N , N N N N N `N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N N . N N N N N N - N N N N N N N N ... N N N N NZ N N N N N N N N . N N N N , N N N , N . N N N , N N , N . N , N N NZ N N N N N N N N , N N N N N N N . , N N N N , , - N N , N N N N , N N N N NZ N N N N . YN N N N N , N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N NZ N N N N N . N , N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N . N N N N N N NZ N N N N N NZ N NZ N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N (CharN vna l`vN v`janka N talanovita pis`mennicja, NatalN ja Gurnic`ka svoN m debjutnim romanom MelodN ja kavi u tonal`nostN kardamonu dovela, shho nN zhnij N vitonchenij, jak starovinne merezhivo, ukraN ns`kij zhN nochij roman vpevneno viperedzhaN zakordonnih konkurentN v u jaskravih obkladinkah. Odin N z lN derN v za populjarnN stju v UkraN nN 2014 roku za rejtingom gazeti Fakti, vN n vimagav prodovzhennja. s`ogodnN charN vna melodN ja kavi, shho rozpovN daN N storN ju junoN gorodjanki, jaka zhila N kohala sered kam`janic` N brukovanih vulic` mN sta Leva v seredinN pozaminulogo stolN ttja, zazvuchit` znovu. U novN j tonal`nostN - tonal`nostN spodN vannjaNe mozhna bulo viprobovuvati dolju j bez kN ncja kidati N j zuhvalN vikliki. Ale zh Anna kohala Adama UtN kachka, utrimanka, kohanka. Shhasliva narechena, druzhina, udova. Jak na gojdalkah, perehopljuvalo vN d shhastja podih na zletN , odnak N donizu polN t buv takim samim nevpinnim. dine, zaradi chogo zhive teper, bez Adama, - jogo ditina tam, pN d sercem, jake shhe dosN ljubov trimaN v oblozN . PN d chornim vbrannjam, nache seredn`ovN chnij licar pN d latami, Anna do chasu pochuvalasja zahishhenoju vN d svN tu. Movchazna, pN dneseno shljahetna u svoN j skorbotN , vona znovu musit` zhiti dlja dN tej. sonjachnogo ranku v uljublenN j al`tancN za knizhkoju N kavoju z kardamonom prisluhatisja do novoN melodN N kohannja, N N guchnih mazhornih akordN v N led` chutnoN obN cjanki chogos` spravzhn`ogo v majbutn`omu), Ukrainisch, Ebook
Більш…
Номер замовлення продавця: 9786171227064
Номер замовлення платформи Rheinberg-Buch.de: 18889_229626_9786171227064
Дані з 10.09.2017 15:18h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2706-4, 978-617-12-2706-4

9786171227064

Знайти всі доступні книги для вашого номера ISBN 9786171227064 порівняти ціни, швидко і легко і замовити негайно.

Доступні рідкісних книг, старі книги та уживані книги титулу "N N N N N N N N N N (MelodN ja kavi v tonal`nostN spodN vannja)" від НаÑалÑя (NatalÑja) ÐÑѤÐÐÑѼка (Gurnic'ka) повністю перераховані.

erzieherkalender raumidee berlin